X
Projekt:Turbina parowa
Klient:Alstom
Data wdrożenia:2011-2013

2011
Integracja układu sterującego turbiną

  • W ramach współpracy powstała biblioteka łącząca system klienta z zewnętrznym kontrolerem turbiny. W interfejsie oprogramowania zaimplementowano protokół komunikacyjny. Dodatkowo, wdrożono komponent dla elektrowni.

2012
Zdalne monitorowanie stanu turbiny parowej

  • Opracowaliśmy centralny komponent systemu monitorowania stanu elektrowni. Komponent składał się z bazy danych czasu rzeczywistego i biblioteki komunikacyjnej, która była używana przez wszystkie zespoły różnych modułów. Biblioteka uzyskała bardzo wysoką wydajność i została zainstalowana na całym świecie w wielu elektrowniach.

2013
Analiza istniejącego systemu do projektowania geometrii turbiny parowej

  • Projekt zaczął się reengineeringiem istniejącego programu w FORTRANIE i C. Rezultatem projektu była szczegółowa dokumentacja oprogramowania, która była podstawą modernizacji silnika obliczeniowego przy pomocy nowoczesnych narzędzi programistycznych. Następnie nowy moduł został zaimplementowany w nowoczesnej technologii. Korzyścią dla klienta jest wiedza na temat żywotności szerokościennych komponentów turbiny parowej i komór zaworów.

 

Home > Wdrożenia > > Turbina parowa / Alstom