AMC TECH stworzy sterownik

do zarządzania lampami solarnymi i hybrydowymi

W kwietniu 2018 roku firma AMC TECH rozpoczęła realizację projektu o nazwie SOLAR LINK, celem którego jest opracowanie usieciowionego sterownika lamp solarnych i hybrydowych (IOT). Produkt ten, poza zarządzaniem lampami, ma zapewnić energooszczędną i bezprzewodową łączność pomiędzy nimi oraz ich użytkownikami, właścicielami i serwisantami.

Do najważniejszych funkcji opracowywanego sterownika możemy zaliczyć:

  • energooszczędne bezprzewodowe sterowanie,
  • dopasowanie jasności lampy do oświetlenia otoczenia,
  • pracę w specjalnych trybach oszczędzania energii,
  • wykrywanie usterek lamp oraz raportowanie stanu (w tym integracja z chmurą),
  • dostarczanie statystyk prac zestawów lamp dla właścicieli, użytkowników i serwisantów,
  • możliwość zdalnego wpływania na działanie lamp, poprzez np. zmianę trybu pracy.

Zainteresował Cię projekt SOLAR LINK? Napisz do nas: info@amctech.pl