Porozumienie o współpracy

z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie

Miło nam poinformować, że 15 stycznia AMC TECH podpisało umowę o transferze wiedzy oraz technologii w zakresie projektów realizowanych z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

W ramach porozumienia obie strony zadeklarowały wzajemne udostępnienie specjalistycznej aparatury takiej jak laboratoria badawcze i pomiarowe należące do AGH oraz laboratoria EMC, automat do montażu elektroniki i komora klimatyczna od AMC TECH.

Ponadto AGH i AMC TECH będą wspólnie wykonywały prace naukowo-badawcze dotyczące w szczególności:

  • systemów monitorowania, diagnostyki i sterowania, w tym elastycznych sensorów i systemów akwizycji danych,
  • systemów smart meteringu stosowanych w energetyce,
  • systemów stanowiących elementy inteligentnych budynków,
  • urządzeń wchodzących w skład inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Współpraca obejmie również praktyki studenckie, prace dyplomowe, doktorskie oraz staże.