BLASTER

Nowa era FTF dla systemów oceny stanu technicznego maszyn wirnikowych - od urządzeń on-site do serwerów Industry 4.0

Akronim: BLASTER
Numer: POIR.04.01.04-00-0080/19

W ramach realizacji projektu proponuje się zbadanie nowatorskiego podejścia Failure-To-Failure (FTF), w którym system monitorowania nie operuje na różnicy wartości wskaźników bieżących z danymi referencyjnymi, lecz sam uczy się stanu normalnego i informuje o trwałej zmianie w sygnale. Po każdym remoncie/naprawie system jest resetowany i ponownie dopasowuje się do stanu maszyny, co może zlikwidować potrzebę kosztownej konfiguracji systemów CMS i zrewolucjonizować rynek. Takie podejście ma również kluczowe znaczenie dla prawidłowej estymacji pozostałego czasu pracy korzystnie wpływającego na całkowity koszt utrzymania ruchu.

Projekt realizowany jest w konsorcjum naukowym wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wartość projektu: 2,393,385.03 zł (w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 2,011,905.03 zł).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne.