Projekty dofinansowane

Projekty dofinansowane AMC TECH

Rozwój linii produkcyjnej AMC TECH

AMC TECH Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zakup aparatury badawczej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie inteligentnej elektroniki dla sektora przemysłowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa, poprzez zakup zaawansowanego urządzenia do montażu elektroniki…

Marzena Wojtas
Kontakt ws. projektów
Marzena Wojtas
koordynator ds. rozliczeń projektów
+48 (12) 362 97 60
+48 (12) 362 97 65
mwojtas@amctech.pl

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr RIKE/2/2017 z dn. 07.11.2017 – Zastępca Kierownika B+R

W związku z ogłoszeniem przez NCBR konkursu nr 6/1.2/2017_PBSE i  planowanym przystąpieniem AMC TECH do realizacji projektu pn. „Opracowanie robota do inspekcji pyłowych kotłów energetycznych” w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w zapytaniu ofertowym warunki, do składania…