Projekty dofinansowane

Projekty dofinansowane AMC TECH

CLOUDER

Akronim: CLOUDER Numer: POIR.01.01.01-00-0052/22-00 Tytuł: Cyfryzacja Utrzymania Ruchu w elastycznym modelu subskrypcyjnym Przedmiotem projektu jest zwiększenie poziomu cyfryzacji przemysłu maszynowego poprzez opracowanie systemu umożliwiającego w pełni autonomiczne wykrywanie uszkodzeń maszyn, na podstawie analizy danych przesyłanych z zakładu przemysłowego do oprogramowania serwerowego, w nowoczesnej architekturze IIoT. Istotą systemu jest ułatwienie dostępu…

PREDICON

Akronim: PREDICON Numer: POIR.01.01.01-00-0350/21 Tytuł: Uniwersalny moduł diagnostyczno-prognostyczny dla systemów monitorowania stanu złożonych struktur mechanicznych pracujących w obecności zakłóceń o charakterze nie-Gaussowskim oraz zmiennych warunkach eksploatacyjnych Celem projektu jest opracowanie modułów dla nowej klasy systemów monitorowania i diagnostyki dla złożonych systemów mechanicznych pracujących w silnie zmiennych warunkach eksploatacyjnych i w…

Marzena Wojtas
Kontakt ws. projektów
Marzena Wojtas
koordynator ds. rozliczeń projektów
+48 (12) 362 97 60
+48 (12) 362 97 65
mwojtas@amctech.pl

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr CLOUDER/2/2023

W związku z realizacją projektu dofinansowanego nr POIR.01.01.01-00-0052/22-00 pt. „Cyfryzacja Utrzymania Ruchu w elastycznym modelu subskrypcyjnym” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na prace programistyczne obejmujące: Cz. I: Opracowanie standardu kodowania, tj. zestawu wytycznych służących do zunifikowania wyglądu, praktyk, pokrycia testów jednostkowych i struktury projektu uwzględniając specyfikę projektu. Bieżącej…

Rozeznanie rynku nr PREDICON/8/2023

W związku z realizacją projektu dofinansowanego nr POIR.01.01.01-00-0350/21-00 pt. „Uniwersalny moduł diagnostyczno-prognostyczny dla systemów monitorowania stanu złożonych struktur mechanicznych pracujących w obecności zakłóceń o charakterze nie-Gaussowskim oraz zmiennych warunkach eksploatacyjnych” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na elementy do budowy systemu wibrodiagnostyki wyszczególnione w zapytaniu ofertowym dostępnym poniżej do…