Projekty dofinansowane

Projekty dofinansowane AMC TECH

CLOUDER

Akronim: CLOUDER Numer: POIR.01.01.01-00-0052/22-00 Tytuł: Cyfryzacja Utrzymania Ruchu w elastycznym modelu subskrypcyjnym Przedmiotem projektu jest zwiększenie poziomu cyfryzacji przemysłu maszynowego poprzez opracowanie systemu umożliwiającego w pełni autonomiczne wykrywanie uszkodzeń maszyn, na podstawie analizy danych przesyłanych z zakładu przemysłowego do oprogramowania serwerowego, w nowoczesnej architekturze IIoT. Istotą systemu jest ułatwienie dostępu…

PREDICON

Akronim: PREDICON Numer: POIR.01.01.01-00-0350/21 Tytuł: Uniwersalny moduł diagnostyczno-prognostyczny dla systemów monitorowania stanu złożonych struktur mechanicznych pracujących w obecności zakłóceń o charakterze nie-Gaussowskim oraz zmiennych warunkach eksploatacyjnych Celem projektu jest opracowanie modułów dla nowej klasy systemów monitorowania i diagnostyki dla złożonych systemów mechanicznych pracujących w silnie zmiennych warunkach eksploatacyjnych i w…

Marzena Wojtas
Kontakt ws. projektów
Marzena Wojtas
koordynator ds. rozliczeń projektów
+48 (12) 362 97 60
+48 (12) 362 97 65
mwojtas@amctech.pl

Zapytania ofertowe

Rozeznanie rynku nr PREDICON/2/2022

W związku z realizacją projektu dofinansowanego nr POIR.01.01.01-00-0350/21-00 pt. „Uniwersalny moduł diagnostyczno-prognostyczny dla systemów monitorowania stanu złożonych struktur mechanicznych pracujących w obecności zakłóceń o charakterze nie-Gaussowskim oraz zmiennych warunkach eksploatacyjnych” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na stacje robocze (2 szt.) do stanowisk projektowych wraz z doposażeniem (monitory 3…

Zapytanie ofertowe nr RIKE/2/2017 z dn. 07.11.2017 – Zastępca Kierownika B+R

W związku z ogłoszeniem przez NCBR konkursu nr 6/1.2/2017_PBSE i  planowanym przystąpieniem AMC TECH do realizacji projektu pn. „Opracowanie robota do inspekcji pyłowych kotłów energetycznych” w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w zapytaniu ofertowym warunki, do składania…