X
X
sprzedaż produktów i usług z zakresu utrzymania maszyn Przejdź do strony
projektowanie elektroniki, mechaniki i oprogramowania dla przemysłu Przejdź do strony
kontraktowy, wyspecjalizowany montaż elektroniki i mechaniki Przejdź do strony
SOFTWARE

.NET / C / C++ / JAVA / Linux / Windows / Android / desktop / serwer / mobile

ELEKTRONIKA

układy analogowe / mikrokontrolery / przetwarzanie A/D / FPGA / komunikacja / ATEX / RoHS / SIL

MECHANIKA

projektowanie / CAD / CAE / modeling / PLC / CNC / druk 3D / znakowanie CE

LINIA PRODUKCYJNA

Pick-and-Place / SMT sitodrukarka / komora klimatyczna / tester EMC / CNC / drukarka 3D

ENERGETYKA

energetyka konwencjonalna / energia nuklearna / energetyka odnawialna / transmisja energetyki / magazynowanie energii

TRANSPORT

motoryzacja / kolej / lotnictwo / przemysł morski

INTERNET RZECZY

inteligentny dom / elektronika użytkowa / przemysł 4.0

POZOSTAŁE BRANŻE

elektronika użytkowa / nafta i gaz / przemysł chemiczny / automatyka i robotyka / górnictwo / hutnictwo / inne

Realizujemy projekty dla klientów z całego świata

AMC TECH

AMC TECH to ekspert w zakresie projektowania i wdrażania przemysłowych systemów monitorowania, diagnostyki, testowania oraz sterowania. AMC TECH wspomaga swoich Klientów w rozwoju nowoczesnych produktów w zakresie oprogramowania, elektroniki oraz mechaniki. Od ponad 20 lat nasze rozwiązania znajdują zastosowanie na całym świecie, we wszystkich kluczowych gałęziach przemysłu m. in. w sektorze kolejowym, samochodowym, lotniczym, wytwarzania energii (tradycyjnej i odnawialnej) czy produkcji.

Oferujemy rozwiązania dla różnorodnych gałęzi przemysłu

Transport kolejowy
Transport kolejowy
Motoryzacja
Motoryzacja
Energetyka konwencjonalna
Energetyka konwencjonalna
Energetyka odnawialna
Energetyka odnawialna
Górnictwo
Górnictwo
Wydobycie ropy i gazu
Wydobycie ropy i gazu
Elektronika użytkowa (RTV / AGD / inne)
Elektronika użytkowa (RTV / AGD / inne)
 • Transport kolejowy
 • Motoryzacja
 • Energetyka konwencjonalna
 • Energetyka odnawialna
 • Górnictwo
 • Wydobycie ropy i gazu
 • Elektronika użytkowa (RTV / AGD / inne)

Transport kolejowy

Jednym z wyzwań dla kolei jest zbudowanie konkurencyjności w stosunku do innych gałęzi transportu. Jednak tylko doskonale zorganizowana, wydolna i nowoczesna infrastruktura kolejowa ma szansę sprostać takiemu zadaniu. Od 20 lat wspomagamy działy rozwoju firm z branży kolejowej, z sukcesem zakończyliśmy ponad 30 projektów, nasze rozwiązania usprawniają kolej w całej Europie. Posiadamy szeroką wiedzę z zakresu pracy urządzeń SRK, norm kolejowych, jak i stosowanych w branży systemów informatycznych.

 

Wybrane realizacje:

 • 2008 / Bombardier / Licznik osi składu dla prędkości do 200 km/h (SIL4);
 • 2011  / PESA / System diagnostyki torów oraz wykrywania awarii zawieszenia wagonów;
 • 2014 / Thales / Panel kontrolny dla przejazdu kolejowego kat. B;
 • 2014 / PESA / Moduł zabezpieczeń pompy paliwa dla lokomotywy ATR220;
 • 2015 / Bombardier / Rozwój systemu informacji pasażerskiej (PIS);
 • 2015 / PKP PLK / System kodyfikacji linii kolejowych;
 • 2016 / Thales / System utrzymania i diagnostyki linii kolejowych;
 • 2016 / Bombardier / System sterowania stopniem dla tramwajów;
Lista klientów

Motoryzacja

Od przemysłu motoryzacyjnego oczekuje się dziś przede wszystkim rozwiązań efektywnych, ekonomicznych, komfortowych, a także minimalizujących negatywny wpływ użytkowania na środowisko. Coraz większy nacisk kładziony jest także na wszelkie testy montażowe, które niwelują błędy na dalszych etapach produkcji. Dzięki wieloletniej współpracy z największymi graczami sektora motoryzacyjnego znamy doskonale odpowiedź na potrzeby branży. Nasze atuty to ponad 35 zrealizowanych projektów dla 20 różnych klientów, znajomość technologii, protokołów oraz norm i standardów branżowych.

 

Wybrane realizacje:

 • 2011 / Solaris / Automatyczne stanowisko testowe dla  autobusów;
 • 2011 / Valeo / Automatycznego stanowisko testowe silników elektrycznych;
 • 2013 / Solaris / Bezprzewodowy system diagnostyki floty autobusów;
 • 2013 / Famur / System diagnostyczny dla kombajnów ścianowych;
 • 2014 / FIAT / Przenośny system diagnostyki drganiowej do kontroli linii produkcyjnej;
 • 2015 / BMZ / System zarządzania baterią (BMS) skutera elektrycznego;
 • 2015 / ZF TRW / Stanowisko kontroli produkcji przekładni kierowniczych;
 • 2016 / FEV / Rozwój systemu diagnostycznego gazów wylotowych z silnika spalinowego;

 

Lista klientów

Energetyka konwencjonalna

Nasze kompetencje z zakresu energetyki sięgają 1992 roku. Znamy zasady działania, konstrukcji i charakterystyki pracy elektrowni opartych o turbiny parowe, gazowe, jak i wodne. Mamy dogłębną wiedzę nt. parametrów pracy elektrowni, przesyłu i magazynowania energii, znamy główne wyzwania eksploatacyjne, metody zabezpieczeń, monitorowania oraz diagnostyki. Przez ćwierć wieku zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów związanych z energetyką.

 

Wybrane realizacje:

 • Alstom Power / Wdrożenie protokół komunikacji wraz z układem sterującym turbiną;
 • Alstom Power / Wdrożenie system zdalnego monitorowania stanu turbiny parowej;
 • Alstom Power / Rozwój systemu do projektowania geometrii turbiny parowej;
 • ABB / Wdrożenie systemu monitorowania i diagnostyki uzwojeń generatora;
 • LMS / Wdrożenie systemu odczytu i przetwarzania danych wektorowych;
 • PI / Zaprojektowanie systemu pomiaru konta zwisu linii wysokiego napięcia (110kV – 400kV);
 • EDF / System monitorowania wentylatorów podmuchu i spalin;
 • General Electric / Wdrożenie systemu monitorowania i diagnostyki zaworów turbiny parowej;

 

Lista klientów

Energetyka odnawialna

Przed rozkwitem energetyki wiatrowej stoją liczne bariery technicznie, na które konsekwentnie reagujemy. Zapewniamy pomoc rozwoju systemów diagnostyki, monitorowania, sterowania i utrzymania farm wiatrowych. Stworzone przez nas systemy umożliwiają stałą kontrolę kluczowych elementów technicznych, sygnalizują konieczność ich konserwacji czy też wyłączenia w razie prognozowanej awarii. Obecnie nasze rozwiązania sprawdzają się w kilkuset turbinach na terenie Europy (w tym m. in. Niemczech, Francji, Polsce).

 

Wybrane realizacje:

 • SeaCom / Wdrożenie super szybkiego przetwarzania algorytmu FFT w celu identyfikacji uszkodzeń turbiny wiatrowej;
 • SeaCom / Wdrożenie wielokanałowego systemu diagnostyki turbin wiatrowych;
 • Arfons / Wdrożenie biblioteki do przetwarzania oraz analizy zebranych sygnałów diagnostycznych;
 • General Electric / Wdrożenie modułów systemu sterowania elektrownią solarną;
 • PGE / Wdrożenie systemu zaawansowanej analityki danych w celu identyfikacji uszkodzeń turbiny wiatrowej;
Lista klientów

Górnictwo

Konkurencyjność i wydajność stały się dziś kluczem do innowacyjnego górnictwa. Tak postawionych celów nie sposób jednak osiągnąć bez optymalizacji kosztów wydobycia surowców kopalnych, a w tym utrzymania maszyn górniczych. Od 2011 roku pomagamy modernizować sektor górniczy i wdrażamy zaawansowane rozwiązania monitorowania, diagnostyki i sterowania. Szereg zrealizowanych projektów pozwolił nam rozwinąć kompetencje w zakresie wykorzystania technologii bezprzewodowych pod powierzchnią ziemi, jak i umiejętności projektowania rozwiązań dla stref zagrożonych wybuchem (ATEX).

 

Wybrane realizacje:

 • 2012 / Famur / Bezprzewodowy system (2,4GHz) kontroli ciśnienia w podporach ścianowych;
 • 2013 / Famur / System diagnostyczny dla kombajnów ścianowych;
 • 2013 / SRK / System oceny stanu eksploatacyjnego pomp głównego odwadniania;
 • 2014 / Famur / Wdrożenie centrum diagnostycznego dla systemów pomiarowych Famur;
 • 2016 / SRK / System zdalnej diagnostyki wraz z autoryzacją poprzez RFiD;
Lista klientów

Wydobycie ropy i gazu

Szacuje się, że globalne zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny będą stale wzrastać. Aby umożliwić dynamiczny rozwój temu sektorowi przemysłu, konieczne jest pozyskiwanie nowych zasobów, jak i optymalizacja procesów przesyłu i dystrybucji. Reagujemy na tą potrzebę od wielu lat współpracując z producentami ropy i gazu. Zapewniamy im zaawansowane metody diagnostyki, które odpowiadają na wymogi bezpieczeństwa nawet w najbardziej zagrożonych lokalizacjach (np. narażonych na wybuchy).

 

Wybrane realizacje:

 • 2012 / Siemens / System monitorowania kompresorów tłokowych uzdatniania gazu ziemnego;
 • 2014 / Grupa Azoty / System zdalnej diagnostyki generatora produkującego parę technologiczną;
 • 2016 / Energobaltic / System monitorowania i diagnostyki kompresora tłokowego na platformie wydobywczej;
Lista klientów

Elektronika użytkowa (RTV / AGD / inne)

Transformacja, która nastąpiła w ciągu kilkudziesięciu lat zaowocowała znacznymi inwestycjami w sektor elektroniki użytkowej. Obok inwestycji zagranicznych w firmy krajowe, na rynku zaczęli pojawiać się nowi, światowi producenci. Stworzyli oni nowe fabryki przyczyniając się do rozwoju całego sektora przedsiębiorstw dostarczających fabrykom podzespoły, komponenty i usługi. Wszystko to sprawia, że dzisiaj branża elektroniki przemysłowej jest bardzo konkurencyjną nie tylko w kraju, ale i w Europie, a my staramy się zrobić wszystko by tą konkurencyjność podtrzymać.

 

Wybrane realizacje:

 • 2010 / dostawca / Rozwój systemu do pomiaru produkcji pyłku pszczelego;
 • 2013 / dostawca / Piezoelektryczny system ładowania zegara elektronicznego;
 • 2015 / Maskpol / Projekt i produkcja systemu komunikacji dla masek gazowych;
 • 2015 / dostawca / Rozwój programowalnego sterownika lodówko zamrażarki;
 • 2016 / Amica / Rozwój sterownika płyty indukcyjnej;
Lista klientów

Co nowego w AMC TECH?

Ostatnie zdjęcia

chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

monitoring i diagnostyka stanu maszyn

Przejdź do strony

montaż elektroniki, mechaniki i automatyki

Przejdź do strony
Home