AKTUALNOŚCI

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr CLOUDER/2/2023

W związku z realizacją projektu dofinansowanego nr POIR.01.01.01-00-0052/22-00 pt. „Cyfryzacja Utrzymania Ruchu w elastycznym modelu subskrypcyjnym” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na prace programistyczne obejmujące: Opracowanie standardu kodowania, tj. zestawu wytycznych służących do zunifikowania wyglądu, praktyk, pokrycia testów jednostkowych i struktury projektu uwzględniając specyfikę projektu. Bieżącej zewnętrznej weryfikacji…

Iwona Burkiewicz
kontakt dla mediów
Iwona Burkiewicz
senior B2B marketing specialist
+48 (12) 362 97 60
iburkiewicz@amctech.pl

Publikacje

Trzy kierunki rozwoju AMC

AMC VIBRO, TECH i WORKS to trzy spółki oferujące rozwiązania i usługi dla przemysłu, działające pod wspólnym logo AMC. Prezes firmy opowiada nam o powstaniu i planach rozwoju tych przedsiębiorstw.

Pobierz logotyp AMC TECH