CLOUDER

Cyfryzacja Utrzymania Ruchu w elastycznym modelu subskrypcyjnym

Akronim: CLOUDER
Numer: POIR.01.01.01-00-0052/22-00

Tytuł: Cyfryzacja Utrzymania Ruchu w elastycznym modelu subskrypcyjnym

Przedmiotem projektu jest zwiększenie poziomu cyfryzacji przemysłu maszynowego poprzez opracowanie systemu umożliwiającego w pełni autonomiczne wykrywanie uszkodzeń maszyn, na podstawie analizy danych przesyłanych z zakładu przemysłowego do oprogramowania serwerowego, w nowoczesnej architekturze IIoT. Istotą systemu jest ułatwienie dostępu do zaawansowanych metod oceny stanu technicznego maszyn wirnikowych, dla licznej grupy przedsiębiorców, dla których inwestycja w przemysłowe systemy monitorowania i diagnostyki maszyn jest nieuzasadniona ekonomicznie, albo zbyt kłopotliwa. Będzie to możliwe, dzięki zamianie dotychczasowego paradygmatu systemów diagnostycznych (tj. system akwizycji i przeglądania danych — > inżynier diagnosta) na nową koncepcję eliminującą konieczność zaangażowania człowieka w tymże procesie (dane surowe –> automatyczne wnioskowanie).

Projekt realizowany jest w konsorcjum wraz z firmą SynAppsTech Sp. z o. o.

Wartość projektu: 5,133,687.96 zł (w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 3,901,424.08 zł).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe.