flexSHM

Opracowanie systemu do ultradźwiękowej diagnostyki i monitorowania konstrukcji

Akronim: flexSHM
Numer: POIR.01.01.01-00-0787/20

Celem projektu jest budowa uniwersalnego systemu pomiarowego pozwalającego na prowadzenie badań nieniszczących (NDT) i monitorowanie stanu technicznego konstrukcji (SHM) nowatorskimi metodami bazującymi na analizie propagacji fal sprężystych w zakresie częstotliwości ultradźwiękowych. Projekt realizowany jest w konsorcjum naukowym wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wartość projektu: 2,318,602.94 zł (w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1,786,367.65 zł).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 1_2020.