RIKE

Opracowanie robota do inspekcji pyłowych kotłów energetycznych

AMC TECH Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie robota do inspekcji pyłowych kotłów energetycznych”.

Projekt realizowany jest w konsorcjum przedsiębiorstw wraz z PGE GiEK S.A. oraz RIOT Technologies Sp. z o.o., w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R,  Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie robota inspekcyjnego wyposażonego w głowicę do badań nieniszczących do diagnostyki i oceny stanu technicznego elementów kotłów.

Dofinansowanie ogółem projektu z UE: 4,253,603.44 PLN