PREDICON

Uniwersalny moduł diagnostyczno-prognostyczny dla systemów monitorowania stanu złożonych struktur mechanicznych

Akronim: PREDICON
Numer: POIR.01.01.01-00-0350/21

Tytuł: Uniwersalny moduł diagnostyczno-prognostyczny dla systemów monitorowania stanu złożonych struktur mechanicznych pracujących w obecności zakłóceń o charakterze nie-Gaussowskim oraz zmiennych warunkach eksploatacyjnych

Celem projektu jest opracowanie modułów dla nowej klasy systemów monitorowania i diagnostyki dla złożonych systemów mechanicznych pracujących w silnie zmiennych warunkach eksploatacyjnych i w obecności zaburzeń o charakterze niegaussowskim w przestrzeni cech diagnostycznych. Projekt realizowany jest w konsorcjum naukowym wraz z Politechniką Wrocławską.

Wartość projektu: 4,050,632.84 zł (w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 3,514,793.26 zł).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.