SOLAR LINK

Usieciowiony Sterownik Lamp Solarnych

Akronim: SOLAR LINK

Przedmiotem projektu jest opracowanie usieciowionego sterownika lamp solarnych i hybrydowych SOLAR LINK, który zapewni lepsze sterowanie lampami oraz energooszczędną i bezprzewodową łączność pomiędzy lampami, a ich użytkownikami, właścicielami i serwisantami. W bilansie energetycznym istotną funkcję pełnią systemy oświetleniowe, które w skali globalnej konsumują 1/5 energii. Od pewnego czasu wśród systemów oświetleniowych wzrasta rola systemów off-grid, które są zasilane z paneli PV lub turbinek wiatrowych i nie wymagają podłączenia do sieci energetycznej. Dzięki temu ich instalacja jest znacznie prostsza i szybko zyskują na popularności. Systemy te nie są jednak w stanie spełniać wymagań norm oświetleniowych (PKN-CEN/TR-13201-1) przez cały okres użytkowania – od zmierzchu do świtu przez cały rok. Tymczasem obowiązujące normy oświetleniowe dopuszczają w pewnych warunkach obniżenie wymagań oświetleniowych o 2 klasy. Przeprowadzone analizy wykazały, że redukcja taka w powiązaniu z wykorzystaniem w oświetleniu światła naturalnego pozwala na redukcję zużycia energii o ponad 30%.

Jako odpowiedź na ww. zagrożenia/ryzyka proponujemy inteligentny sterownik lamp solarnych. W odróżnieniu do istniejących na rynku systemów usieciowiony sterownik lamp solarnych zapewniałby:

  • energooszczędne sterowanie,
  • dopasowanie jasności lampy do oświetlenia otoczenia
  • pracę w specjalnych trybach oszczędzania energii,
  • wykrywanie usterek lamp oraz raportowanie stanu do centralnego serwera SOLAR CLOUD,
  • dostarczanie statystyk prac zestawów lamp dla właścicieli, użytkowników i serwisantów,
  • możliwość zdalnego wpływania na działanie lamp, poprzez np. zmianę trybu pracy.

Grupą docelową są producenci lamp solarnych, najpierw w Polsce, a następnie za granicą. Projekt powstał jako odpowiedź na rzeczywiste zapotrzebowanie ze strony tych firm. Warto podkreślić, iż możliwe będzie zastosowanie sterownika do modernizacji zespołów istniejących lamp solarnych.

Wartość projektu: 1,471,076.47 zł (w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1,074,365.01 zł).