Rozwój linii produkcyjnej AMC TECH

Zakup aparatury badawczej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie inteligentnej elektroniki dla sektora przemysłowego

AMC TECH Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zakup aparatury badawczej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie inteligentnej elektroniki dla sektora przemysłowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa, poprzez zakup zaawansowanego urządzenia do montażu elektroniki typu pick&place pozwalającego samodzielnie prowadzić badania nad innowacyjnymi technologiami.

Realizacja projektu umożliwi podjęcie samodzielnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii czujników oraz akwizycji danych służących do monitoringu jakości powietrza oraz systemów aktywnego monitorowania wydajności przesyłu energii w sieciach elektroenergetycznych. Najważniejsze rezultaty wykonania projektu obejmują opracowanie technologii, wytworzenie i testowanie prototypów, a następnie wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów: nowej generacji czujników jakości powietrza, innowacyjnych systemów wibrodiagnostycznych oraz systemów aktywnego monitorowania wydajności przesyłu energii w sieciach elektroenergetycznych.

Wartość projektu ogółem: 649 190,12 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 286 898,82 PLN