AMC TECH wraz z Politechniką Wrocławską

opracują nowoczesny system do monitorowania i diagnostyki maszyn

AMC TECH wraz z Politechniką Wrocławską zrealizują projekt dofinansowany z NCBR pn. „Uniwersalny moduł diagnostyczno-prognostyczny dla systemów monitorowania stanu złożonych struktur mechanicznych pracujących w obecności zakłóceń o charakterze nie-Gaussowskim oraz zmiennych warunkach eksploatacyjnych” [akronim PREDICON] w ramach konkursu „1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka”.

Celem projektu jest opracowanie nowoczesnego, adaptacyjnego systemu do monitorowania i diagnostyki maszyn (CMS), a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa zakładów przemysłowych oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji. Wczesne wykrywanie nieprawidłowego stanu technicznego maszyny i śledzenie rozwoju uszkodzenia wpływa korzystnie na zapewnienie ciągłości produkcji. Ponadto pozwala na uniknięcie nieplanowanych postojów oraz redukcję kosztów remontu maszyn.

Projekt będzie realizowany do końca 2023 r.