Spotkanie konsorcjum ELEXIA

Kraków | 16-18 kwietnia 2024

W drugiej połowie kwietnia (16-18.04.2024), w Krakowie odbyło się 4. spotkanie Konsorcjum ELEXIAprojektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na opracowanie oraz udoskonalenie sprawdzonych narzędzi do planowania i zarządzania systemami energetycznymi.

W wydarzeniu wzięło udział 37 uczestników z całej Europy, w tym z Norwegii, Portugalii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polski. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili również Małgorzata Kozak | Urząd Regulacji Energetyki, Maciej Żyrkowski | Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła S.A., Sławomir Kopeć | AGH, Dariusz Wojakowski | AGH oraz Wojciech Wróbel | Zakład Termiczny Przekształcania Odpadów.

Kluczową rolą AMC TECH w ramach projektu jest przygotowanie planu replikacji na rynek polski. Plan powinien uwzględniać całą specyfikę danego rynku. W przypadku Polski jest to z jednej strony duże uzależnienie od paliw kopalnych, a z drugiej rosnące inwestycje w transformację systemu energetycznego. Aby plan replikacji zakończył się sukcesem, konieczna jest wymiana doświadczeń pomiędzy zespołem ELEXIA a przedstawicielami różnych polskich interesariuszy. Dlatego też podczas spotkania odbyła się specjalna sesja, w której uczestniczyli przedstawiciele urzędów, biznesu i świata nauki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za uwagę podczas wystąpień, wnikliwą wymianę poglądów i pozytywną atmosferę podczas całego spotkania <mimo niesprzyjającej pogody>. Specjalne podziękowania kierujemy również w stronę naszych gości specjalnych, którzy poświęcili czas na angażujące prezentacje i odpowiedzi na pytania.

Kolejne spotkanie konsorcjum ELEXIA odbędzie się już za 6 miesięcy w Grecji. Do zobaczenia!


Fot. Grzegorz Pieniążek, Marin Holi

Fotorelacja z wydarzenia