Zapytanie ofertowe

nr CLOUDER/1/V/2023

W związku z realizacją projektu dofinansowanego nr POIR.01.01.01-00-0052/22-00 pt. „Cyfryzacja Utrzymania Ruchu w elastycznym modelu subskrypcyjnym” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na materiały i części elektroniczne wyszczególnione w załączniku nr 1.

Zapraszamy do złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@amctech.pl. Oferty należy przesyłać do dn. 31.05.2023 r.

Zamówienie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku.

Podane parametry zamówienia są parametrami minimalnymi. Jeżeli w opisie parametrów znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wyłącznie wzorcowy i Dostawca może zaoferować przedmioty równoważne.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Załączniki do postępowania