Zapytanie ofertowe

nr CLOUDER/2/2023

W związku z realizacją projektu dofinansowanego nr POIR.01.01.01-00-0052/22-00 pt. „Cyfryzacja Utrzymania Ruchu w elastycznym modelu subskrypcyjnym” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na prace programistyczne obejmujące:

Cz. I:

  1. Opracowanie standardu kodowania, tj. zestawu wytycznych służących do zunifikowania wyglądu, praktyk, pokrycia testów jednostkowych i struktury projektu uwzględniając specyfikę projektu.
  2. Bieżącej zewnętrznej weryfikacji spełnienia standardu przez poszczególnych członków projektu, m. in. w celu zapewnienia transparentności i przenoszalności projektu.

Termin realizacji usługi: do 31.08.2023 r.

Cz. II

Niezależna weryfikacja spełnienia standardów przez opracowany kod źródłowy projektu, w tym pokrycia kodu przez testy jednostkowe, zapewnienie odpowiedniej jakości opisu i dokumentacji kodu źródłowego.

Termin realizacji: do 31.10.2023 r.

Mile widziana:

  • Znajomość budowy maszyn, w szczególności maszyn wirnikowych.
  • Umiejętność analizy i zrozumienia bieżącego stanu maszyn i urządzeń na podstawie analizy sygnałów, w szczególności sygnału drganiowego.
  • Umiejętność wykorzystania systemów diagnostycznych w zakresie doboru i montażu czujników, uruchomienia i akwizycji danych.
  • Znajomość norm krajowych i międzynarodowych, przede wszystkim ISO 10816.
  • Umiejętności programistyczne w zakresie: C++, C# (.NET).

Zapraszamy do kontaktu oraz złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@amctech.pl. Oferty należy przesyłać do dn. 02.08.2023 r.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.